İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi

  Personel Özlük Hakları ve Bu Hakların Muhasebeleştirilmesi
Katılımcı Bilgisi Süre
Muhasebe, Personel ve Insan Kaynakları departmanı yönetici ve çalışanları 2 Gün- 12 Saat
 
  Konu Başlıkları
 • Ücretin Hukuki Niteği
 • Ücretin Korunması
 • Fazla Mesai
 • Hafta Tatilleri
 • Yıllık Ücretli Izin
 • Ihbar ve Kıdem Tazminatları
 • Ödemelerin Vergilendirilmesi
 • S.S.K. Ve Tasarrufu Teşvik Içeği
 • Bordro Tahakkuku
 • Bordro Tahakkuku ve Bordro Düzenlemesi
 • Ücret Bordrolarının Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Kaydı
 • İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi