İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi

  Işletme Muhasebesi
Katılımcı Bilgisi Süre
Muhasebe ve Finans departmanı yönetici ve çalışanları
 
  Konu Başlıkları
 • Genel Muhasebenin Tanımı, Özellikleri ve Önemi
 • Temel Muhasebe Kavramları ve Muhasebe Politikaları
 • Temel Varsayımlar
 • Temel Kavramlar
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe Ilkeleri
 • Ticari Işlemler ve Muhasebe Temel Denklemi
 • Temel Muhasebe Tabloları
 • Bilanço: Tanımı, Nitelikleri, Çeşitleri
 • Gelir Tablosu: Tanımı, Nitelikleri, Çeşitleri
 • Muhasebede Hesap Nitelikleri ve Kuralları
 • Muhasebede Hesapların Tasnifi ve Kayıt Yöntemleri
 • Temel Muhasebe Defterleri ve Kuralları
 • Dönen Varlık Hesapları ve Kuralları
 • Duran Varlık Hesapları ve Kuralları
 • Borç Hesapları ve Kuralları
 • Öz Sermaye Hesapları ve Kuralları
 • Gelir Hesapları ve Kuralları
 • Gider Hesapları ve Kuralları
 • İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi