İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi

  Gümrük Mevzuatı Uygulamaları
Katılımcı Bilgisi Süre
Dış Ticaret departmanı yönetici ve çalışanları
 
  Konu Başlıkları
 • Gümrük Tanımı, Kapsamı, Temel Tanımlar, Gümrük Beyannamesi, Gümrük Belgesi, Gümrük Hattı, Gümrük Tarifesi, Gümrük Vergisi ile Ilgili Ön Bilgiler
 • Gümrük Vergisi ve Gümrük Tarifesi Ile Ilgili Açıklamalar
 • Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi(Ithalat)
 • Serbest Dolaşıma Çıkış Rejimi(Ihracat)
 • Transit Rejim
 • Gümrük Antrepo Rejimi
 • Dahilde Işleme Rejimi
 • Hariçte Işleme Rejimi
 • Geçici Ithalat Rejimi
 • Geri Gelen Eşya
 • Aktarma
 • Posta Rejimi
 • Tasfiye Edilecek Eşya
 • Serbest Bölgeler
 • Yolcu Işlemleri
 • Sınır Ticareti
 • Gümrük Mevzuatı Ile Ilgili Pratik Uygulamalar
 • İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi