İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi

  Finans Kökenli Olmayan Yöneticiler Için Finans Bilgileri
Katılımcı Bilgisi Süre
Finans departmanında çalışmayan tüm yöneticiler
 
  Konu Başlıkları
 • Şirket Performansının Analizi
 • Finansal Istikrar Unsurları
 • Finans Yönetimi
 • Finansal Tabloların Düzenlenmesinde Genel Kabul Görmüş Kavramlar
 • Finansal Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir(Kar-Zarar) Tablosu
 • Fon Akım Tablosu (Kaynak Kullanım Tablosu)
 • Finansal Analiz Teknikleri
 • Yüzdeler Analizi
 • Oranlarla Analiz
 • Karlılık Oranları
 • Likidite Oranları
 • Finansal Yönetim Oranları
 • Kaynak Yönetim Oranları
 • Işletme Sermaye Analizi
 • Işletme Sermayesinin Unsurları:
 • Brüt Işletme Sermayesi
 • Net Işletme Sermayesi
 • Değişken Işletme Sermayesi
 • Özel Işletme Sermayesi
 • Finansman Teknikleri
 • Kısa Vadeli Dış Kaynaklar
 • Vadeli Alışlar
 • Sipariş Avansları
 • Banka Kredileri
 • Diğer Borçlar (Vergi,SSK vb.)
 • Faktoring (Alacak Devri)
 • İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi