İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi

  Bütçeleme ve Bütçe Kontrol Teknikleri
Katılımcı Bilgisi Süre
Tüm üst ve orta kademe yöneticiler
 
  Konu Başlıkları
 • Bütçe Süreci ve Temel Kavramlar
 • Bütçelemeye Uygun Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Temel Konular
 • Muhasebe Sistemi
 • Maliyet Sistemi
 • Harcama,Maliyet,Gider Kavramları
 • Madde Stokları,Izlenmesi,Dğerlemesi ve Maliyet Hesabı
 • Genel Üretim Maliyetleri ve ağıtımYükleme Yöntemleri
 • Diğer Faaliyet(Satış,Yönetim,ArGe(Maliyetleri)
 • Finansman Maliyetleri
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Bütçe Sistemi ve Uygulaması
 • Işletmeiçi Tarihi Bilgilerin Analiz Teknikleri
 • Öngörü Teknikleri
 • Kapsamlı Bütçe Sistemi Uygulama Teknikleri
 • Bütçe Hazırğı(Satış Bütçesi Üretim Bütçesi)
 • Üretim Standartlarının Saptanması ve Uygulama Esasları
 • Direkt Ilk Madde Malzeme Kullanım ve Satınalma Bütçesi
 • Direkt Işçilik,Zaman ve Tutar Bütçesi
 • Genel Üretim Maliyetleri Bütçe, Esnek Bütçe Tekniği
 • Diğer Faaliyet Giderleri Bütçesi
 • Nakit Bütçesi
 • Bütçelenmiş Satışların Maliyeti Tablosu
 • Bütçelenmiş Gelir Tablosu
 • Bütçelenmiş Bilanço
 • Bütçelenmiş Fon Akımı
 • Bütçe ve Fiili Sonuçların Karşılaştırmalı Olarak Izlenmesi
 • Fiili Sonuçların Enflasyon Etkilerinden Arındırılması
 • Bütçe Kontrol ve Uygulama Teknikleri
 • Kapsamlı Sistem Öncesi Uygulamaya Geçiş Modeli Önerisi(Bilgisayar Ortamında)
 • Uygulama Örnekleri:
 • Örnek 1 Ana Bütçeleme
 • Satış Bütçesi
 • Üretim Bütçesi
 • Direkt Hammadde Bütçesi
 • Direkt Işçilik Bütçesi
 • Satılan Mal Maliyeti Çizelgesi
 • Faaliyet Giderleri
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Bilanço
 • Örnek 2 Para Akım Tablosu
 • Örnek 3 Bütçe Kontrolü ve Sapma Analizi
 • Örnek 4 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları ( Bütçe Farkları )
 • İçeriği Yazdır   |    Daha Fazla Bilgi